All Posts By: Geir Bangstad

5 faktorer for offensiv suksess

Angrep i basketball dreier seg om å finne konkurranse fordeler og dra nytte av disse; svakheter i forsvaret, evne til å gjennomføre plays og taktiske trekk for å skape forsvarsfeil og å kunne vinne kampen 1-1 mot forsvareren.   For å generalisere litt, og for å kunne skape en oversikt og forståelse for suksessfaktorer kan […]

Game of possession

Den mest avgjørende faktoren for suksess i spillet er kontroll over ballen.   I denne faktoren ligger bl.a; execution, %-vis avslutningssuksess, possession wins (returer, løse baller og steals), possessions losses (turn-overs).   Det er ganske banalt og selvfølgelig å trekke frem denne faktoren, men når vi går litt dypere til verks ligger det kanskje litt […]

Regler

Regler Reglene i basketball relateres i stor grad mot grunnprinsippene i spillet. Jeg har bare nevnt noen grunnleggende prinsipper for dommeravblåsninger, for full oversikt over regler viser jeg til NBBFs reglement: NBBF – Offisielle spilleregler https://www.basket.no/siteassets/nbbf—dokumenter/spilleregler/nbbf-offisielle-spilleregler-for-basket-2018.pdf Avblåsninger deles inn i to hovedgrupper: Overtredelser og feil Overtredelser Dette er hendelser som innebærer stopp i spillet, men […]

Plass og tid

  Plass og tid   Banen er 28 meter lang og 15 meter bred. Kurven er 3,05 fra bakken.       Plass   Spilleflaten er ytterligere inndelt i områder.       Midtlinjen.   Denne deler banen inn i angreps og forsvarsdel avhengig av spilleretning.   Dette gir at spilleflaten for etablert angrep og […]

Grunnprinsipper

Utøvelse og utvikling av basketball følger noen elementere prinsipper. En del av disse (som kraft, tekniske elementer, fysiske og taktiske elementer blir mer belyst senere). Her nevnes noen sentrale prinsipper som forhåpentligvis gir en litt bredere forståelse av idretten.   Fartsfylt  Basketball er preget av action, alle spillerne er aktive på alle deler av banen. […]