Trenerløypen NBBF

Det norske forbundet har delt inn trenerutdanningen i ulike nivåer. En del av artiklene på denne siden kan brukes som dokumentasjon og supplerende informasjon ift til de ulike temaene.

Artiklene er ikke ment å erstatte pensum på noen måte, men kan forhåpentligvis bidra til å ytterligere styrke forståelsen for de ulike temaene