Browsing Category: Regler og rammer

En serbisk formel

I andre land, bl.a. USA og Serbia er basketball et fag som studeres på høyeste nivå på universitetet og en driver forskning og utvikling på flere ulike områder av spillet. En kan spesialisere forskningen sin til enkelte deler av spillet og til og med bli “professor i Basketball”. Det er kommet mange interessante funn fra […]

Game of possession

Den mest avgjørende faktoren for suksess i spillet er kontroll over ballen.   I denne faktoren ligger bl.a; execution, %-vis avslutningssuksess, possession wins (returer, løse baller og steals), possessions losses (turn-overs).   Det er ganske banalt og selvfølgelig å trekke frem denne faktoren, men når vi går litt dypere til verks ligger det kanskje litt […]

Regler

Regler Reglene i basketball relateres i stor grad mot grunnprinsippene i spillet. Jeg har bare nevnt noen grunnleggende prinsipper for dommeravblåsninger, for full oversikt over regler viser jeg til NBBFs reglement: NBBF – Offisielle spilleregler https://www.basket.no/siteassets/nbbf—dokumenter/spilleregler/nbbf-offisielle-spilleregler-for-basket-2018.pdf Avblåsninger deles inn i to hovedgrupper: Overtredelser og feil Overtredelser Dette er hendelser som innebærer stopp i spillet, men […]

Plass og tid

  Plass og tid   Banen er 28 meter lang og 15 meter bred. Kurven er 3,05 fra bakken.       Plass   Spilleflaten er ytterligere inndelt i områder.       Midtlinjen.   Denne deler banen inn i angreps og forsvarsdel avhengig av spilleretning.   Dette gir at spilleflaten for etablert angrep og […]