Game of possession

Den mest avgjørende faktoren for suksess i spillet er kontroll over ballen.

 

I denne faktoren ligger bl.a; execution, %-vis avslutningssuksess, possession wins (returer, løse baller og steals), possessions losses (turn-overs).

 

Det er ganske banalt og selvfølgelig å trekke frem denne faktoren, men når vi går litt dypere til verks ligger det kanskje litt mer i dette enn ved første tanke.

 

Det er vanligvis 40 minutter i hver kamp. Dersom vi regner 3 possessions pr minutt vil dette medføre i at det er 120 possessions til rådighet i løpet av en kamp. Mange tidlige avslutninger gi flere possessions til rådighet, samme gir turn-overe og offensive returer.

 

Innenfor disse faktorene igjen er det skuddprosenten som avgjør hvem som vinner kampen. Denne består av tre faktorer;

  • prosent av angrepene som medfører skudd på kurv
  • skuddprosenten på de skuddene som blir tatt
  • type skudd (2 eller 3 poeng)

 

Skuddprosenten kan kompenseres dersom et lag kan skape flere possessions enten via returtaging eller ballvinn forøvrig (turn-overe fra andre laget etc).

 

En kamp hvor ingen lag taper possessions og som spiller ut skuddklokken stort sett hver gang vil i hovedsak gi hvert av lagene 60 possessions pr kamp.

50 % uttelling på 2 poengere (antatt 45 avslutninger) gir 45 poeng.

33 % uttelling på 3 poengere (antatt 15 avslutninger) gir 15 poeng.

 

En kamp uten offensive returer, fast break, straffer eller turnovere vil altså holde scoren til rundt 60 poeng. En kamp kan «regnes» ut med mange ulike faktorer og det gir ofte et interessant perspektiv å se på en kamp med denne type statistikk, selvom det ikke alltid gir noe definert svar på hvordan det lønner seg å spille. Derimot kan det si noe om en er fornøyd med antall possessions en har, og forbedringspotensialet ligger i avslutningsprosenten eller vice versa..

 

Nå er alt dette bare teoretisk. En kamp består av en rekke balltap og ballvinn enten vi ønsker det eller ei, kontroll over ballen skifter mange ganger uavhengig av skuddforsøk og det er svært mange menneskelige faktorer som spiller inn i alle spillets faser (inkl dømming).

 

Poenget med å legge vekt på dette er at «control of possessions» og evne til å gjennomføre en kamp som et lag, med ulike roller og ansvarsområder, ikke kan undervurderes. “Easy come easy go” ift til å vinne en possession i “broken play” er lett for, på samme måte som det er kan være fristende å prøve ett skudd selv uten returdekning.

 

Hver eneste ballvinn (steal, motstanderen skritter, tråkker på linjen, en offensiv retur etc) er  en viktig faktor for seier. Når et lag skyter et dårlig skudd, prøver en umulig pasning, gir motstanderen bedre vilkår for høyprosent avslutning eller på annen måte «sløser en possession» senker det muligheten for seier. Å kunne spille en hel kamp med «control of possession» og «high rate of execution» gir særdeles gode vilkår for et godt resultat og gir også et lag en tydelig og god identitet.

Print Friendly, PDF & Email
About the author
Diplomtrener Bachelor Psychology (Pedagogy specialty) FECC Head coach Bergen Elite Development coach; Hop, Loddefjord, Olsvikåsen vgs

2 thoughts on “Game of possession

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *