Basketball; vitenskap, kunst og filosofi

På denne websiden kan du lese mine tanker, perspektiver og betraktninger om basketball. Jeg håper du kan få kunnskap, bli inspirert, frustrert eller engasjert. I hovedsak vil jeg være faktaorientert og jeg ønsker å fokusere på løsninger og muligheter.

 

Hvis du siterer meg, linker til denne siden eller bruker tekstene på denne websiden, så henvis til www.geddibang.no (jfr. opphavsrettigheter).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *