5 faktorer for offensiv suksess

Angrep i basketball dreier seg om å finne konkurranse fordeler og dra nytte av disse; svakheter i forsvaret, evne til å gjennomføre plays og taktiske trekk for å skape forsvarsfeil og å kunne vinne kampen 1-1 mot forsvareren.

 

For å generalisere litt, og for å kunne skape en oversikt og forståelse for suksessfaktorer kan vi dele dise inn i 5:

  • Spacing
  • Timing
  • Angles
  • Spotting of mismatches
  • PFTP

 

Spacing dreier om både bredde og dybde. Å bruke gulv og skape rom og åpninger i forsvaret ved å bevege seg i alle retninger. I stor grad også å kunne trekke spillet lenger ut på banen, og ikke bare rett utenfor 3-poengslinjen.

 

Timing dreier seg om å gjøre ting til rett tid. Alle kan ikke løpe til et område samtidig og forvente å bli åpen, spillet må få tid til å utvikle seg. Vi snakker gjerne om uttrykk som:

«Be quick, but dont hurry»

«Its better to be late than early»

«Give defense time to react, then counter»

 

Angles dreier seg om å finne de rette vinklene å angripe i. Alle trekk har mottrekk, ofte må forsvaret velge en side å spille deg på/mot. De fleste forsvar har definerte rotasjonsmønstre og de fleste forsvarsspillere har vaner. Ved å bruke angrepsvinkler både i forhold til å utfordre 1-1, i postmoves eller av og rundt screener gir angriperen mulighet til å finne områder hvor forsvaret kommer i ubalanse.

 

Spotting of mismatches dreier seg om å se og kunne utnytte åpenbare konkurransefortrinn. Dette kan være både fysisk, teknisk og taktisk. Siden basketball som spill er utformet med gode muligheter til taktiske endringer så er det tilsvarende viktig å dra nytte av eventuelle tekniske/fysiske/taktiske ubalanser når disse oppstår. Dette setter motstanderen under press til å endre taktikk og spillestil.

 

PFTP dreier seg om å spille ut i fra de fysiske forutsetningene spillerne har. Et lag som er i dårlig fysisk form kan eksponeres ved å sette de under konstant fysisk press. Tilsvarende bør et lag selv være i stand til å gjennomføre egen kampplan, ref tidligere artikkel ang fatigue og påvirkning av finmotorikk.

Print Friendly, PDF & Email
About the author
Diplomtrener Bachelor Psychology (Pedagogy specialty) FECC Head coach Bergen Elite Development coach; Hop, Loddefjord, Olsvikåsen vgs

7 thoughts on “5 faktorer for offensiv suksess

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *