Regler

Regler

Reglene i basketball relateres i stor grad mot grunnprinsippene i spillet.

Jeg har bare nevnt noen grunnleggende prinsipper for dommeravblåsninger, for full oversikt over regler viser jeg til NBBFs reglement:

NBBF – Offisielle spilleregler

https://www.basket.no/siteassets/nbbf—dokumenter/spilleregler/nbbf-offisielle-spilleregler-for-basket-2018.pdf

Avblåsninger deles inn i to hovedgrupper:

Overtredelser og feil

Overtredelser

Dette er hendelser som innebærer stopp i spillet, men ingen registrering på kampskjema. Overtredelser skjer som regel fra angripende lag. Eksempler på overtredelser er skrittfeil, driblefeil, plass og tidsovertredelser.

Feil

Personlige feil føres av kampsekretær. Hver enkelt spiller kan få 4 feil i løpet av en kamp. Ved 5. feil kan ikke spilleren fullføre kampen, men kan erstattes av en annen spiller.

Grunnlaget for idømmelse av feil er som regel knyttet til to hoveddeler.

Posisjon og hindring av teknikk

Posisjon er prinsippet om å vinne en posisjon før motstanderen. Dersom en spiller har kommet seg til en posisjon har spilleren rett på denne posisjonen i en «sylinder» regulert til spilleren skulderbredde. Ofte feil tildeles når en forsvarer og en angriper forsøker å komme til en posisjon samtidig og kolliderer (eks dytt, blokkeringsfeil og charging). Posisjonsfeil innebærer også dersom noen angriper sylinderen over en spiller (over the back).

Note: Godt forsvar dreier seg om å vinne posisjoner før angriperne ved å flytte bena og å lese motstanderen både teknisk, taktisk og fysisk.

Hindring av teknikk.

Angripende spillere skal ha mulighet til å bruke sin taktikk og teknikk til å gjennomføre sitt angrep. Spillet er derfor regulert slik at forsvarere ikke skal kunne hindre teknikk innenfor prinsippene nevnt over. Det innebærer at angrepsspiller er fri til å bevege seg fritt for å vinne nye posisjoner på banen, samt utføre skuddforsøk, driblinger og pasninger uten å bli fysisk hindret. Vanlige feil er “reaching”, holding og slag på arm.

Forsvarende spillere kan berøre og stjele ballen så lenge dette ikke innebærer holding eller slag på angriperen.

Print Friendly, PDF & Email
About the author
Diplomtrener Bachelor Psychology (Pedagogy specialty) FECC Head coach Bergen Elite Development coach; Hop, Loddefjord, Olsvikåsen vgs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *