Basketball, utspring og særtrekk

Basketball er en lagidrett som er ansett som en av de store verdensidrettene.

De 3 store er:

Basketball

Volleyball

Fotball

Andre lagidretter er av andre grunner (geografisk utbredelese, antall utøvere etc) ikke like utbredt over hele kloden og dermed ikke ansett som verdensidretter. Dette gjelder blant annet; håndball, ishockey, innebandy, cricket, rugby osv.

Det som kjennetegner de fleste av de andre store lagidrettene er at de regnes som kulturelle idretter. Det innebærer at spillet og utviklingen av det har kommet av og med sosial og kulturell utvikling. Vanligvis med stor grad av konservatisme mot blant annet å endre regler og prinsipper i aktiviteten.

Basketball skiller seg fra disse med å være en vitenskapelig idrett. Idrettens bakgrunn er rettet mot å oppfylle noen konkrete fysiske og atletiske mål. Dette har gitt seg utslag i en idrett hvor;

  • alle spillerne er involvert i alle faser av spillet, på begge banehalvdeler.
  • suksess avhenger av teknikk i like stor grad som fysikk
  • kraft ikke skal hindre teknikk, teknikk og posisjon er defensive kriterier
  • skaderisikoen skal begrenses
  • det å spille skal være underholdende og fartsfylt
  • reglene er i stadig endring for å følge den tekniske og fysiske utviklingen til spillere og ikke minst den taktiske utviklingen som trenerne står for

Basketball er derfor i en særstilling. Og i dette ligger nok mye av bakgrunnen for spillet eksplosjonsartete utvikling. Ifølge FIBAs årsrapport er det i 2007 registrert 450 millioner aktive utøvere.

Print Friendly, PDF & Email
About the author
Diplomtrener Bachelor Psychology (Pedagogy specialty) FECC Head coach Bergen Elite Development coach; Hop, Loddefjord, Olsvikåsen vgs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *