Grunnprinsipper

Utøvelse og utvikling av basketball følger noen elementere prinsipper. En del av disse (som kraft, tekniske elementer, fysiske og taktiske elementer blir mer belyst senere). Her nevnes noen sentrale prinsipper som forhåpentligvis gir en litt bredere forståelse av idretten.

 

Fartsfylt 

Basketball er preget av action, alle spillerne er aktive på alle deler av banen. Spillet er preget av pasninger og driblinger. Det er lite plass på banen noe som krever mange retningsforandringer og gir små marginer for feil.

En kamp bølger derfor som regel frem og tilbake og spillerne står sjeldent i ro. Mange scoringer og enda flere scoringsforsøk gir alle mulighet for å få prøve seg, og med mulighet kommer også innsats. Høy frekvens på scoringsforsøk (skuddforsøk på mål/kurv) er ønskelig og det er ikke uvanlig at en ligger på mellom 100 og 200 scoringsforsøk pr lag i løpet av en alderbestemt kamp (4 * 10 minutter).

I etablert basketball er farten i spillet justert med tidsbegrensinger, for å holde alle vurderinger objektive og konsekvente. Mer om disse i en senere blog.

 

Underholdende

I og med at alle spiller overalt på banen er det mange involveringer for hver spiller. En undersøkelse viser at en spiller kan være involvert i opptil 1000 hendelser i løpet av en kamp. Det går med andre ord fort fra hendelse til hendelse og det skjer mye på kort tid, noen ganger overraskende bra og andre ganger kanskje ikke like vellykket.

I og med at tempoet er såpass høyt og hendelsene kommer fortløpende skiller idretten seg  fra andre idretter vi er vant med i Norge. Tilskuere må først venne seg til regler og tempo, før fascinasjonen tar overhånd og en lever seg inn i kampen.

 

Rettferdig 

Basketball er skapt for å være rettferdig, atletisk utviklende, strategisk og lite skadeutsatt. Reglene er skapt for å beskytte teknikk og ta vekk elementet av å bruke rå kraft. Resultatet er et spill hvor alle kan ha verdifulle ferdigheter. Det kan være en fordel å være liten og rask, stor og sterk, slank og smidig etc. Reglene fastsetter mulighetene for alle til å være en del av spillet.

Påstanden om at basketball bare er for høye mennesker er en myte. Det er mer korrekt å påstå at basketball fremmer atletisk utvikling, og en kombinasjon av ferdigheter er en fordel.

 

Basketball skal være rettferdig, og for alle.

Print Friendly, PDF & Email
About the author
Diplomtrener Bachelor Psychology (Pedagogy specialty) FECC Head coach Bergen Elite Development coach; Hop, Loddefjord, Olsvikåsen vgs

3 thoughts on “Grunnprinsipper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *