Utvikling del 2: Talent, miljø og kultur

Toppnivå som basketballspiller er vanligvis i alderen 28 – 32 år. Tommelfingerregel er at det ligger 10.000 timer med systematisk og utviklende trening før en når dette nivået.

Anbefaling fra FIBA ligger på alt mellom 40 – 60 kamper i året i ungdomsårene.

 

Dette innebærer at vi i Norge har et stort potensiale i at våre utøvere og toppserie ikke på noen måte har “peaket” når det gjelder kvalitet og nivå på både spill og spillere.

 

 

Mange kamper og mange timer trening innebærer også at det er vanskelig å definere tidlig hvem som blir best. Ofte defineres unge utøvere som talentfulle ut i fra at de holder et høyt ferdighetsnivå i forhold til alder.

Denne defineringen av talent forklares oftere av barns ulike vekst, forskjell på kronologisk og biologisk alder. Alle vokser og modnes i ulikt tempo og dette påvirker derfor i stor grad idrettslige prestasjoner i barne og ungdomsskole.

Talent er mer fruktbart å definere som «potensiale for vekst». Det innebærer at talentets størrelse ligger i det uforløste og i fremtiden. Talent innebærer også mentale faktorer, inkl verdier og vaner.

 

Miljø kan defineres som «livs- og vekstvilkår».

Miljøet internt i laget og i klubben er utslagsgivende for hvor godt hver enkelt utøver får utviklet seg. En gjennomgang av hvilke verdier som er fundamentet for dette miljøet gir en god pekepinn. Miljøet omfattes også av tilrettelegging, tilgang til treningsarena, avstand til arenaer, ernæring, søvn og påvirkning av venner etc..

 

Kultur: kan løst defineres som «menneskelig aktivitet i samfunnet».

Denne innebærer språk, kunnskaper, sjargong osv. Lagkultur og klubbkultur påvirker mulighetene utøverne har til å utvikle seg. En kultur tar tid å etablere, og tilsvarende tid å endre. Dette gjelder både for klubber og som forbund.

 

Det er lite tvil om at kulturutvikling skjer ved at utøvere og involverte har mulighet til å både samhandle og møtes. Klubbkvelder, felles uniformering, felles rutiner og spillestil er alle faktorer som innvirker på kulturen. Kulturen gir også rammene for hvordan et lag skal forholde seg til hverandre og intensitet og innsats på trening og kamp.

 

Kulturen er summen av vaner for de som er involvert. Eksempelvis vil et lag som har som vane å klage på dommeren utvikle en kultur for dette. Tilsvarende vil et lag, en klubb, hvor utøverne har samsvarende verdier kunne gi et veldig godt grunnlag for utøvere å utvikle seg over tid, og i ønsket retning.

 

Kulturen er vårt felles ansvar.

Print Friendly, PDF & Email
About the author
Diplomtrener Bachelor Psychology (Pedagogy specialty) FECC Head coach Bergen Elite Development coach; Hop, Loddefjord, Olsvikåsen vgs

7 thoughts on “Utvikling del 2: Talent, miljø og kultur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *