Utvikling del 1: Verdier, vaner og ferdigheter

Dyder/verdier gir vaner.

Vaner gir ferdigheter.

 

Å utvikle seg som basketballspiller bygger på samme prinsipper som utvikling av andre ferdigheter preget av langvarig dedikasjon, eks å beherske et instrument og spille i harmoni med andre musikere. Basketball er et avansert teknisk og taktisk spill, og behovet for repetisjon og terping på teknikk, presisjon og detaljer bør ikke undervurderes.

 

En grunnleggende forutsetning er at utøveren har en veiledning på hvilken retning utviklingen skal skje, hvilke øvelser og treningsform som er mest gunstig, hvilke arenaer/camper/turneringer det lønner seg å delta i osv. Trenerutdanning, camper, coach clinics, turneringer, litteratur og video er alle gode kilder til kunnskap.

Å ha trenere, foreldre, søsken eller andre spillere rundt seg som kan sitt fag og hvordan formidle dette er utvilsomt en stor fordel. Men uavhengig av trener, klubb eller forventninger rundt en er det likevel utøverens egne dyder og fundamentale verdier som er utslagsgivende.

 

Verdier og dyder er ikke noe som kan læres, men som kan belønnes og som kan få gode vekstvilkår. Dyder som «å være hardtarbeidende», «lojal», «ærlig», «tålmodig», «rettferdig» osv ligger innebygd alle mennesker, det vil si…alle vet hva som ligger i det, men å praktisere og utøve det…det er ikke like innebygd. Eksempelvis vet alle i bunn og grunn hva det vil si å være ærlig, selv om det ikke alltid er like lett å etterleve. Konsekvensen av en dyd/verdi er ikke alltid like synlig og åpenbar. Basketball som idrettsarena kan være bidragsyter for å utvikle denne siden av utøverne.

 

Utøvere som tar et valg om sine dyder og verdier har lagt grunnlaget for sine vaner.

 

Når en utøver gjør seg klar til kamp er det meste av handlingene før kampen preget av vaner, når spises siste måltid, hvor tidlig kommer en til hallen, buss eller bli kjørt etc. Vanene er påvirkelige av verdiene. Det samme gjelder under en kamp. Spesielt vil utøvere «falle tilbake til sine vaner» når en blir sliten og stresset.

 

På samme måte vil vaner igjen påvirke hvilke verdier du viser til andre. Er du stadig borte fra trening og kommer for sent de gangene du kommer så er det sånn dine omgivelser oppfatter deg. En harmoni mellom egne verdier og slik andre oppfatter deg er vanskelig, men en god øvelse og svært givende for å bli god i idrett.

 

For å klart eksemplifisere dette:

Dyden: «å være til å stole på»

Vaner: komme på trening og til rett tid, snakke i forsvar, rotere på hjelpesiden, sette de screenene en skal etc..

Dyden: «hardtarbeidende»

Vaner: Innsats uavhengig av øvelse, alltid på retur, innsats på tross av å være sliten.

 

Ferdighetene til utøveren vil være veiledet av trener og andre rundt utøveren, men det er utøveren selv som har utviklet sine egne vaner og dermed også egne ferdigheter.

 

Så; dersom du er en utøver med ambisjon om å bli bedre enn alle de andre:

Lag en liste over de ferdighetene du selv ønsker å besitte som spiller. F.eks. god skytter, dunke, bli en defensiv stopper, gjøre de rundt deg bedre osv.

–          Lag deg en liste på 3-5 grunnverdier som er viktig for deg som spiller

–          Noter deg hvilke vaner disse «forplikter» deg til.

 

Sammenlign vaner og ferdighetene du først noterte. Vil disse vanene hjelpe deg med å utvikle de ferdighetene du noterte først?

 

Dette skal kunne si deg mye om hvordan du skal forberede deg og forholde deg til idretten.

Print Friendly, PDF & Email
About the author
Diplomtrener Bachelor Psychology (Pedagogy specialty) FECC Head coach Bergen Elite Development coach; Hop, Loddefjord, Olsvikåsen vgs

7 thoughts on “Utvikling del 1: Verdier, vaner og ferdigheter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *