Forsvar 1: Hovedmål

Forsvarsteori

Hovedmål med forsvar er å begrense muligheten angrepet har til å få en god skåringsmulighet. Eller for å si det med John Woodens ord: “playing basketball to the best ability when your opponent has the ball in an effort to gain legal possession of the ball without permitting your opponent a good opportunity to score” (Wooden p. 241, 1999).

For å gjøre dette litt mer håndterlig er det fornuftig å dele dette målet opp i noen flere ulike delmål:

Første delmål: a) Kontrollere ballen og b) Holde trykk på ball.

a) Transesjonsforsvar

Dreier seg om å kontrollere transesjonsspillet. Overgangen fra angrep til forsvar, i hovedsak er dette balansen i laget og å kunne hindre motstanderen til å starte å løpe. Dette gir ikke bare muligheten til å kontrollere motstandernes fastbreak poeng, men styrer også i stor grad initiativet i kampen. Uten et godt transesjonsforsvar vil motstanderne ha god tid til å skape fordeler, enten ved overtall, mismatcher, eller god execution.

Den viktigste faktoren i et godt transesjonsforsvar er linket mot angrepet, og den enkeltstående faktoren som er mest avgjørende er å begrense antall turn-overe. Spesielt turn-overe som fører til direkte possession.

Andre faktorer som påvirker transasjonsforvaret er skuddvalg og dedikert sikring.

Trenere vektlegger gjerne ulike sider med transesjonsforsvaret, enten det er å lede spiller mot sidelinjene, doble ballførere eller ulike former for press. Fellesnevner for alle disse er en planlagt struktur for å holde kontroll på motstandernes mulighet, og villighet, til å løpe.

Videre er det også en faktor i kamper med skuddklokke å “spise” klokken ved bruk av ulike taktikker for transesjonsforsvar.

 

b) Balltrykk

Å ha trykk på ballen er det enkeltstående viktigste elementet i forsvar i basketball. Den som har ballen skal spilles slik at forsvaret er i god posisjon mellom mannen og kurven og begrenser angriperens mulighet til å drible, passe og skyte. Balltrykk innebærer ikke å hindre angriperen i å bevege seg, men snarere til å gjøre andre valg, eller valg med lavere suksessrate enn spilleren ville gjort uten trykk å seg. Forsvar med balltrykk er et individuelt ansvar/prinsipp som bør trenes opp fra yngste nivå og som aldri mister sin viktighet i spillet.

 

“Pressure on the ball is the most important and basic skill of all defense. This includes being mental and physically prepared for your opponent, being able to take initiative in the situations”, (Wooden p. 246, 1999).

 

Det å holde motstanderen foran seg i en 1 mot 1 situasjon kan være vanskelig dersom motstanderen har gode ferdigheter, men dersom dette er en viktig del av spillet gjennom karrieren vil det aldri miste fokus.

Grunnregel er at en skal klare å holde spilleren sin foran seg i 3 sprett før en trenger hjelp/rotasjon. Ofte kan 2 sprett være tilstrekkelig dersom det er i etablert forsvar. Mindre enn dette er ikke å regne som godt forsvarsspill.

Print Friendly, PDF & Email
About the author
Diplomtrener Bachelor Psychology (Pedagogy specialty) FECC Head coach Bergen Elite Development coach; Hop, Loddefjord, Olsvikåsen vgs

9 thoughts on “Forsvar 1: Hovedmål

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *