Se til håndballen?

I Norge har håndballsporten lykkes, sies det. Basketsporten ligger derimot langt nede, både når det gjelder rekruttering og medieoppmerksomhet. Det kan derfor være nærliggende å tenke at basketsporten har mye å lære av håndball – i måten man organiserer seg på, og jobber på. Men et slikt resonnement er FEIL! Basket har LITE å lære av håndballsporten. Rett og slett fordi vi ikke kan sammenligne disse to. La meg forklare litt nærmere:   Historisk har nok håndballsporten og basketsporten vært framstilt som hovedkonkurrenter av hverandre – blant innendørsidrettene. Dette er nok riktig. Men det er viktig å se litt nærmere på hvilke særegenheter disse to idrettene faktisk har. Vi ligner egentlig ikke stort på håndball, og våre to produkter er svært forskjellige. Det å «se til håndball» for implementering i norsk idrett blir derfor et feilspor og en kamp vi

Read the full article…

Naismiths originale regler

1. The ball may be thrown in any direction with one or both hands. 2. The ball may be batted in any direction with one or both hands (never with the fist). 3. A player cannot run with the ball. The player must throw it from the spot on which he catches it, allowance to be made for a man who catches the ball when running at a good speed if he tries to stop. 4. The ball must be held in or between the hands; the arms or body must not be used for holding it. 5. No shouldering, holding, pushing, tripping, or striking in any way the person of an opponent shall be allowed; the first infringement of this rule by any player shall count as a foul, the second shall disqualify him until the next goal is

Read the full article…

Grunnprinsipper

Utøvelse og utvikling av basketball følger noen elementere prinsipper. En del av disse (som kraft, tekniske elementer, fysiske og taktiske elementer blir mer belyst senere). Her nevnes noen sentrale prinsipper som forhåpentligvis gir en litt bredere forståelse av idretten.   Fartsfylt  Basketball er preget av action, alle spillerne er aktive på alle deler av banen. Spillet er preget av pasninger og driblinger. Det er lite plass på banen noe som krever mange retningsforandringer og gir små marginer for feil. En kamp bølger derfor som regel frem og tilbake og spillerne står sjeldent i ro. Mange scoringer og enda flere scoringsforsøk gir alle mulighet for å få prøve seg, og med mulighet kommer også innsats. Høy frekvens på scoringsforsøk (skuddforsøk på mål/kurv) er ønskelig og det er ikke uvanlig at en ligger på mellom 100 og 200 scoringsforsøk pr lag i løpet av en alderbestemt

Read the full article…

Basketball, utspring og særtrekk

Basketball er en lagidrett som er ansett som en av de store verdensidrettene. De 3 store er: Basketball Volleyball Fotball Andre lagidretter er av andre grunner (geografisk utbredelese, antall utøvere etc) ikke like utbredt over hele kloden og dermed ikke ansett som verdensidretter. Dette gjelder blant annet; håndball, ishockey, innebandy, cricket, rugby osv. Det som kjennetegner de fleste av de andre store lagidrettene er at de regnes som kulturelle idretter. Det innebærer at spillet og utviklingen av det har kommet av og med sosial og kulturell utvikling. Vanligvis med stor grad av konservatisme mot blant annet å endre regler og prinsipper i aktiviteten. Basketball skiller seg fra disse med å være en vitenskapelig idrett. Idrettens bakgrunn er rettet mot å oppfylle noen konkrete fysiske og atletiske mål. Dette har gitt seg utslag i en idrett hvor; alle spillerne er involvert

Read the full article…