Utvikling del 2: Talent, miljø og kultur

Toppnivå som basketballspiller er vanligvis i alderen 28 – 32 år. Tommelfingerregel er at det ligger 10.000 timer med systematisk og utviklende trening før en når dette nivået. Anbefaling fra FIBA ligger på alt mellom 40 – 60 kamper i året i ungdomsårene.   Dette innebærer at vi i Norge har et stort potensiale i at våre utøvere og toppserie ikke på noen måte har “peaket” når det gjelder kvalitet og nivå på både spill og spillere.     Mange kamper og mange timer trening innebærer også at det er vanskelig å definere tidlig hvem som blir best. Ofte defineres unge utøvere som talentfulle ut i fra at de holder et høyt ferdighetsnivå i forhold til alder. Denne defineringen av talent forklares oftere av barns ulike vekst, forskjell på kronologisk og biologisk alder. Alle vokser og modnes i ulikt tempo

Read the full article…

Utvikling del 1: Verdier, vaner og ferdigheter

Dyder/verdier gir vaner. Vaner gir ferdigheter.   Å utvikle seg som basketballspiller bygger på samme prinsipper som utvikling av andre ferdigheter preget av langvarig dedikasjon, eks å beherske et instrument og spille i harmoni med andre musikere. Basketball er et avansert teknisk og taktisk spill, og behovet for repetisjon og terping på teknikk, presisjon og detaljer bør ikke undervurderes.   En grunnleggende forutsetning er at utøveren har en veiledning på hvilken retning utviklingen skal skje, hvilke øvelser og treningsform som er mest gunstig, hvilke arenaer/camper/turneringer det lønner seg å delta i osv. Trenerutdanning, camper, coach clinics, turneringer, litteratur og video er alle gode kilder til kunnskap. Å ha trenere, foreldre, søsken eller andre spillere rundt seg som kan sitt fag og hvordan formidle dette er utvilsomt en stor fordel. Men uavhengig av trener, klubb eller forventninger rundt en er det likevel

Read the full article…