5 faktorer for offensiv suksess

Angrep i basketball dreier seg om å finne konkurranse fordeler og dra nytte av disse; svakheter i forsvaret, evne til å gjennomføre plays og taktiske trekk for å skape forsvarsfeil og å kunne vinne kampen 1-1 mot forsvareren.   For å generalisere litt, og for å kunne skape en oversikt og forståelse for suksessfaktorer kan vi dele dise inn i 5: Spacing Timing Angles Spotting of mismatches PFTP   Spacing dreier om både bredde og dybde. Å bruke gulv og skape rom og åpninger i forsvaret ved å bevege seg i alle retninger. I stor grad også å kunne trekke spillet lenger ut på banen, og ikke bare rett utenfor 3-poengslinjen.   Timing dreier seg om å gjøre ting til rett tid. Alle kan ikke løpe til et område samtidig og forvente å bli åpen, spillet må få tid til

Read the full article…

Game of possession

Den mest avgjørende faktoren for suksess i spillet er kontroll over ballen.   I denne faktoren ligger bl.a; execution, %-vis avslutningssuksess, possession wins (returer, løse baller og steals), possessions losses (turn-overs).   Det er ganske banalt og selvfølgelig å trekke frem denne faktoren, men når vi går litt dypere til verks ligger det kanskje litt mer i dette enn ved første tanke.   Det er vanligvis 40 minutter i hver kamp. Dersom vi regner 3 possessions pr minutt vil dette medføre i at det er 120 possessions til rådighet i løpet av en kamp. Mange tidlige avslutninger gi flere possessions til rådighet, samme gir turn-overe og offensive returer.   Innenfor disse faktorene igjen er det skuddprosenten som avgjør hvem som vinner kampen. Denne består av tre faktorer; prosent av angrepene som medfører skudd på kurv skuddprosenten på de skuddene som

Read the full article…

Fysiske krav

Basketball er et spill med store fysiske krav; dynamisk og statisk styrke, akselerasjon, spenst og kardiovaskulær kapasitet.   Basketball dreier seg ikke om toppfart, maksspenst, lungekapasitet eller maks styrke. Basketball spilles som regel i sekvenser som varer i underkant av 1 minutt, innenfor et område som ikke er stort nok til oppnå toppfart, med antall krav til maksimale akselerasjoner og hopp som overgår kroppens mulighet til å gjenskape «maksimal effekt».   Vi snakker derfor om akselerasjon, ikke toppfart. Vi snakker om sub-max spenst, ikke maksimal spenst. Mange gjentagende hopp uten ideell hvile mellom hvert av disse. Vi snakker om utholdenhet som både er aerob og anaerob, hvor anaerob terskel er viktigere enn VO2-max. Vi snakker om funksjon og styrke relatert til kroppsform og vekt. Og mest av alt så er det snakk om en kombinasjon av fysiske ferdigheter og taktisk

Read the full article…

Naismiths originale regler

1. The ball may be thrown in any direction with one or both hands. 2. The ball may be batted in any direction with one or both hands (never with the fist). 3. A player cannot run with the ball. The player must throw it from the spot on which he catches it, allowance to be made for a man who catches the ball when running at a good speed if he tries to stop. 4. The ball must be held in or between the hands; the arms or body must not be used for holding it. 5. No shouldering, holding, pushing, tripping, or striking in any way the person of an opponent shall be allowed; the first infringement of this rule by any player shall count as a foul, the second shall disqualify him until the next goal is

Read the full article…

Regler

Regler Reglene i basketball relateres i stor grad mot grunnprinsippene i spillet. Jeg har bare nevnt noen grunnleggende prinsipper for dommeravblåsninger, for full oversikt over regler viser jeg til NBBFs reglement: NBBF – Offisielle spilleregler https://www.basket.no/siteassets/nbbf—dokumenter/spilleregler/nbbf-offisielle-spilleregler-for-basket-2018.pdf Avblåsninger deles inn i to hovedgrupper: Overtredelser og feil Overtredelser Dette er hendelser som innebærer stopp i spillet, men ingen registrering på kampskjema. Overtredelser skjer som regel fra angripende lag. Eksempler på overtredelser er skrittfeil, driblefeil, plass og tidsovertredelser. Feil Personlige feil føres av kampsekretær. Hver enkelt spiller kan få 4 feil i løpet av en kamp. Ved 5. feil kan ikke spilleren fullføre kampen, men kan erstattes av en annen spiller. Grunnlaget for idømmelse av feil er som regel knyttet til to hoveddeler. Posisjon og hindring av teknikk Posisjon er prinsippet om å vinne en posisjon før motstanderen. Dersom en spiller har kommet

Read the full article…

Plass og tid

  Plass og tid   Banen er 28 meter lang og 15 meter bred. Kurven er 3,05 fra bakken.       Plass   Spilleflaten er ytterligere inndelt i områder.       Midtlinjen.   Denne deler banen inn i angreps og forsvarsdel avhengig av spilleretning.   Dette gir at spilleflaten for etablert angrep og forsvar er 14 * 15 meter.       3 poengslinjen.   Dette er en halvsirkel 6,75 meter fra kurvens midtpunkt. Dersom en skyter bak denne linjen tildeles 3 poeng. Dersom en spiller hopper og skyter før spilleren lander så tildeles også 3 poeng så lenge spiller satset bak linjen.       3 sekunders feltet.   Dette er et rektangulært felt under kurven. Det strekker seg fra baseline/grunnlinjen og til straffelinjen, 5,8 meter fra grunnlinjen. Bredden på feltet er 4,9 meter.      

Read the full article…

Grunnprinsipper

Utøvelse og utvikling av basketball følger noen elementere prinsipper. En del av disse (som kraft, tekniske elementer, fysiske og taktiske elementer blir mer belyst senere). Her nevnes noen sentrale prinsipper som forhåpentligvis gir en litt bredere forståelse av idretten.   Fartsfylt  Basketball er preget av action, alle spillerne er aktive på alle deler av banen. Spillet er preget av pasninger og driblinger. Det er lite plass på banen noe som krever mange retningsforandringer og gir små marginer for feil. En kamp bølger derfor som regel frem og tilbake og spillerne står sjeldent i ro. Mange scoringer og enda flere scoringsforsøk gir alle mulighet for å få prøve seg, og med mulighet kommer også innsats. Høy frekvens på scoringsforsøk (skuddforsøk på mål/kurv) er ønskelig og det er ikke uvanlig at en ligger på mellom 100 og 200 scoringsforsøk pr lag i løpet av en alderbestemt

Read the full article…

Basketball, utspring og særtrekk

Basketball er en lagidrett som er ansett som en av de store verdensidrettene. De 3 store er: Basketball Volleyball Fotball Andre lagidretter er av andre grunner (geografisk utbredelese, antall utøvere etc) ikke like utbredt over hele kloden og dermed ikke ansett som verdensidretter. Dette gjelder blant annet; håndball, ishockey, innebandy, cricket, rugby osv. Det som kjennetegner de fleste av de andre store lagidrettene er at de regnes som kulturelle idretter. Det innebærer at spillet og utviklingen av det har kommet av og med sosial og kulturell utvikling. Vanligvis med stor grad av konservatisme mot blant annet å endre regler og prinsipper i aktiviteten. Basketball skiller seg fra disse med å være en vitenskapelig idrett. Idrettens bakgrunn er rettet mot å oppfylle noen konkrete fysiske og atletiske mål. Dette har gitt seg utslag i en idrett hvor; alle spillerne er involvert

Read the full article…