En serbisk formel

I andre land, bl.a. USA og Serbia er basketball et fag som studeres på høyeste nivå på universitetet og en driver forskning og utvikling på flere ulike områder av spillet. En kan spesialisere forskningen sin til enkelte deler av spillet og til og med bli “professor i Basketball”. Det er kommet mange interessante funn fra denne type forskning. Her skal jeg presentere en interessant serbisk formel som vi fikk tilgang til ifm med FIBA FECC program (referanse; FIBA http://www.fibaeurope.com/cid_b04tD02nJDgrSMRmATIi61.html):

Game of possession

Den mest avgjørende faktoren for suksess i spillet er kontroll over ballen.   I denne faktoren ligger bl.a; execution, %-vis avslutningssuksess, possession wins (returer, løse baller og steals), possessions losses (turn-overs).   Det er ganske banalt og selvfølgelig å trekke frem denne faktoren, men når vi går litt dypere til verks ligger det kanskje litt mer i dette enn ved første tanke.   Det er vanligvis 40 minutter i hver kamp. Dersom vi regner 3 possessions pr minutt vil dette medføre i at det er 120 possessions til rådighet i løpet av en kamp. Mange tidlige avslutninger gi flere possessions til rådighet, samme gir turn-overe og offensive returer.   Innenfor disse faktorene igjen er det skuddprosenten som avgjør hvem som vinner kampen. Denne består av tre faktorer; prosent av angrepene som medfører skudd på kurv skuddprosenten på de skuddene som

Read the full article…

Regler

Regler Reglene i basketball relateres i stor grad mot grunnprinsippene i spillet. Jeg har bare nevnt noen grunnleggende prinsipper for dommeravblåsninger, for full oversikt over regler viser jeg til NBBFs reglement: NBBF – Offisielle spilleregler https://www.basket.no/siteassets/nbbf—dokumenter/spilleregler/nbbf-offisielle-spilleregler-for-basket-2018.pdf Avblåsninger deles inn i to hovedgrupper: Overtredelser og feil Overtredelser Dette er hendelser som innebærer stopp i spillet, men ingen registrering på kampskjema. Overtredelser skjer som regel fra angripende lag. Eksempler på overtredelser er skrittfeil, driblefeil, plass og tidsovertredelser. Feil Personlige feil føres av kampsekretær. Hver enkelt spiller kan få 4 feil i løpet av en kamp. Ved 5. feil kan ikke spilleren fullføre kampen, men kan erstattes av en annen spiller. Grunnlaget for idømmelse av feil er som regel knyttet til to hoveddeler. Posisjon og hindring av teknikk Posisjon er prinsippet om å vinne en posisjon før motstanderen. Dersom en spiller har kommet

Read the full article…

Plass og tid

  Plass og tid   Banen er 28 meter lang og 15 meter bred. Kurven er 3,05 fra bakken.       Plass   Spilleflaten er ytterligere inndelt i områder.       Midtlinjen.   Denne deler banen inn i angreps og forsvarsdel avhengig av spilleretning.   Dette gir at spilleflaten for etablert angrep og forsvar er 14 * 15 meter.       3 poengslinjen.   Dette er en halvsirkel 6,75 meter fra kurvens midtpunkt. Dersom en skyter bak denne linjen tildeles 3 poeng. Dersom en spiller hopper og skyter før spilleren lander så tildeles også 3 poeng så lenge spiller satset bak linjen.       3 sekunders feltet.   Dette er et rektangulært felt under kurven. Det strekker seg fra baseline/grunnlinjen og til straffelinjen, 5,8 meter fra grunnlinjen. Bredden på feltet er 4,9 meter.      

Read the full article…