Defence

Basketball as a sport has some important rules and principles that have a deep impact of strategy. Due to the rules of protecting the technical abilities of the offensive player, and in particular the shooter, the defensive strategies will not be aimed directly in limiting the offensive players opportunity to finish. The main target is to limit the type of shot you allow. This means that defence try to take away high percentage shots and plays. Pressure is a key factor, but high pressure also give high risk. High risk for fouling and high risk of the offensive player being able to take advantage of the pressure (ex, angling, fly-bys etc). Pressure can be applied playing tight defence on ball, but its not limited to that. Pressure can be passing lanes presence, deny-defence, fronting of posts, zone-rotations, double teams, pinning

Read the full article…

Forsvar 1: Hovedmål

Forsvarsteori Hovedmål med forsvar er å begrense muligheten angrepet har til å få en god skåringsmulighet. Eller for å si det med John Woodens ord: “playing basketball to the best ability when your opponent has the ball in an effort to gain legal possession of the ball without permitting your opponent a good opportunity to score” (Wooden p. 241, 1999). For å gjøre dette litt mer håndterlig er det fornuftig å dele dette målet opp i noen flere ulike delmål: Første delmål: a) Kontrollere ballen og b) Holde trykk på ball. a) Transesjonsforsvar Dreier seg om å kontrollere transesjonsspillet. Overgangen fra angrep til forsvar, i hovedsak er dette balansen i laget og å kunne hindre motstanderen til å starte å løpe. Dette gir ikke bare muligheten til å kontrollere motstandernes fastbreak poeng, men styrer også i stor grad initiativet i kampen.

Read the full article…