Forsvar 1: Hovedmål

Forsvarsteori Hovedmål med forsvar er å begrense muligheten angrepet har til å få en god skåringsmulighet. Eller for å si det med John Woodens ord: “playing basketball to the best ability when your opponent has the ball in an effort to gain legal possession of the ball without permitting your opponent a good opportunity to score” (Wooden p. 241, 1999). For å gjøre dette litt mer håndterlig er det fornuftig å dele dette målet opp i noen flere ulike delmål: Første delmål: a) Kontrollere ballen og b) Holde trykk på ball. a) Transesjonsforsvar Dreier seg om å kontrollere transesjonsspillet. Overgangen fra angrep til forsvar, i hovedsak er dette balansen i laget og å kunne hindre motstanderen til å starte å løpe. Dette gir ikke bare muligheten til å kontrollere motstandernes fastbreak poeng, men styrer også i stor grad initiativet i kampen.

Read the full article…