Forsvar 1: Hovedmål

Forsvarsteori Hovedmål med forsvar er å begrense muligheten angrepet har til å få en god skåringsmulighet. Eller for å si det med John Woodens ord: “playing basketball to the best ability when your opponent has the ball in an effort to gain legal possession of the ball without permitting your opponent a good opportunity to score” (Wooden p. 241, 1999). For å gjøre dette litt mer håndterlig er det fornuftig å dele dette målet opp i noen flere ulike delmål: Første delmål: a) Kontrollere ballen og b) Holde trykk på ball. a) Transesjonsforsvar Dreier seg om å kontrollere transesjonsspillet. Overgangen fra angrep til forsvar, i hovedsak er dette balansen i laget og å kunne hindre motstanderen til å starte å løpe. Dette gir ikke bare muligheten til å kontrollere motstandernes fastbreak poeng, men styrer også i stor grad initiativet i kampen.

Read the full article…

En serbisk formel

I andre land, bl.a. USA og Serbia er basketball et fag som studeres på høyeste nivå på universitetet og en driver forskning og utvikling på flere ulike områder av spillet. En kan spesialisere forskningen sin til enkelte deler av spillet og til og med bli “professor i Basketball”. Det er kommet mange interessante funn fra denne type forskning. Her skal jeg presentere en interessant serbisk formel som vi fikk tilgang til ifm med FIBA FECC program (referanse; FIBA http://www.fibaeurope.com/cid_b04tD02nJDgrSMRmATIi61.html):

Utvikling del 3: Naturlige forutsetninger

Basketball er som tidligere nevnt en idrett med svært mange krav til utøverne. Dette omfatter fysiske, tekniske, taktiske, mentale og sosiale ferdigheter. De aller fleste menneskelige ferdigheter er trenbare, men det ligger likevel noen naturlige forutsetninger som grunnlag for alle mennesker. Å være høy, spenstig, rask, sterk, smidig, god koordinasjon er klare fordeler på samme måte som vinnervilje, mental tøffhet, taktisk forståelse og romforståelse. Å skape den “perfekte” basketspilleren inkluderer svært mange ulike faktorer (Se posten om “En serbisk formel”) og er en teoretisk øvelse. Det er mer fruktbart og interessant å se på hvordan du kan utvikle dine evner til å bli den beste du kan bli. Det innebærer at en må utvikle allsidighet i eget spill først. De aller fleste spillere vil bli gode til en konkret ferdighet tidlig i karrieren sin, allsidighet vil si å kunne utfordre

Read the full article…